PZU

Andrzej Grelak Szczecin

Dlaczego PZU?


Ponieważ logo PZU jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych w Polsce. Grupa PZU to jedna z największych instytucji finansowych w Polsce i Europie środkowowschodniej. PZU jest niekwestionowanym liderem polskiego rynku ubezpieczeń z ofertą przekraczającą już liczbę 200 produktów ubezpieczeniowych, ciągle dostosowywanych do zmieniających się potrzeb Klientów.

Konsekwentny rozwój we wszystkich obszarach działalności, sprawia, że PZU jest dziś punktem odniesienia dla całego rynku ubezpieczeń w Polsce. Grupa PZU to także jedna z najbardziej dochodowych instytucji finansowych w naszym regionie, efektywnie wypracowując rekordowe zyski w skali całej branży ubezpieczeniowej.

Silna pozycja finansowa, doświadczenie, łatwy dostęp do oddziałów – to tylko niektóre powody, dla których warto wybrać produkty PZU.